Vhodný otopný systém

Ideální provozní teploty pro TČ

Výstupní teplota tepelného čerpadla je kolem 55 °C, přičemž čím je teplota nižší, tím je lepší topný faktor a tím méně je namáhán kompresor. Nejvhodnější je tedy použití tepelného čerpadla ve spojení s velkoplošnými systémy vytápění, které využívají co možná nejnižší vstupní teplotu vody.Velmi vhodným je např. systém podlahového vytápění. Podlahové vytápění pracuje s teplotním spádem cca  30/25 °C.
Použitím těchto nízkoteplotních otopných systémů je účinnost tepelného čerpadla (a tím i úspora nákladů na vytápění) nejvyšší.
Vhodné jsou, i když méně, i radiátorové systémy s teplotním spádem 55/45 °C. Pokud je otopný systém navržen na vyšší teplotní spád, je tepelné čerpadlo plně využíváno pouze v období, ve kterém není potřeba do topného systému dodávat teplotu vyšší jak max. výstupní teplota z tepelného čerpadla. V chladnějším období je v tomto případě spuštěn bivalentní zdroj tepla.
Jako bivalentní zdroj tepla je možno použít v podstatě kterýkoliv zdroj tepla od elektrokotle, kotle na plyn až po kotel na pevná paliva.Nutno podotknout, že moderní TČ mají již částečný bivatelntní zdroj integrovaný.
Návrh nového otopného systému, nebo úpravu stávajícího, by měl vždy provádět odborný projektant se zkušenostmi s tepelnými čerpadly.

Starý otopný systém a nové tepelné čerpadlo

Vždy existuje způsob, jak ke starému systému vytápění připojit tepelné čerpadlo. Zůstává ale otázka, jestli nové řešení bude úsporné a jakou bude mít návratnost vložených peněz.
Existují případy, kdy bylo tepelné čerpadlo instalováno do stávajícího systému s kondenzačními plynovými kotli a kvalitní ekvitermní regulací. I v těchto případech dochází k návratnosti, která dosahuje i 6-ti let.
V zásadě se dá říct, že tepelené čerpadlo je možné nainstalovat i do stávajícího topení, ať už je to topení plynové, na tuhá paliva nebo elektrické. Návratnost instalace tepelného čerpadla závisí na konkrétním případě a je vhodné si nechat provést výpočet nezávislým odborníkem.
Největším problémem u starého systému vytápění zůstává teplotní spád, který byl navrhován 90/70 °C – pokud nedošlo během minulého období k zateplení (aspoň částečnému) stávajícího objektu např. výměnou oken a tím ke snížení požadovaného teplotního spádu.
V minulosti bývaly často otopné systémy předimenzovány. Přepočet tepelných ztrát může také ukázat, že stávající otopné plochy jsou předimenzované (obvyklá praxe) a jejich navýšení nebude nijak velké nebo žádné.I v případě, že nebudete chtít do stávajícího systému (otopných ploch) vůbec zasahovat je možno tepelné čerpadlo nainstalovat. Tepelné čerpadlo bude v provozu např.do venkovní teploty 0 °C a během chladnějšího období bude v provozu stávající zdroj tepla.
Zimní období (od října do března) má průměrnou teplotu nad bodem mrazu. Tepelné čerpadlo tedy i v tomto případě poběží po většinu času a to znamená nemalé úspory na vytápění.