TČ Vzduch/Voda

Proč tepelné čerpadlo Vzduch/Voda 

V České republice jsou pro tato tepelná čerpadla ideální klimatické podmínky. Vzhledem k průměrné teplotě vzduchu během topné sezóny min. +3 °C a schopnosti úsporně vytápět i při venkovní teplotě až -25 °C je jejich průměrný výkon stejný jako u systému země-voda, jejichž realizace je technicky mnohem náročnější a pro investora podstatně dražší. Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější, prakticky neomezený a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo odebrané vzduchu je totiž opět vráceno zpět tepelnými ztrátami objektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké jsou výhody tohoto systému ?

Tepelná čerpadla vzduch-voda tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí, jak tomu je u tepelných čerpadel země-voda. K výhodám patří i to, že tyto systémy mohou pracovat celoročně a být velice efektivně využívány i pro přípravu teplé užitkové vody nebo ohřev vody v bazénu. Systémy země voda naopak vyžadují několikaměsíční odstávku během letní sezony pro regeneraci zemních kolektorů, aby nedocházelo v průběhu času ke snižování jejich výkonu.
Pořizovací cena je z pohledu návratnosti vyvážena minimálními provozními náklady. Podle druhu porovnávané energie se při současných cenách pohybuje od tří do osmi let. To je podstatně kratší doba než vlastní životnost tepelného čerpadla, která dosahuje až 25 let.
  • Značné snížení spotřeby a provozních nákladů (úspora až 60 % oproti vytápění přímotopem)
  • Nezávislost na připojení zemního plynu (mnoho developerských firem si neláme hlavu s provozními náklady koncového uživatele)
  • Celoroční ohřev teplé užitkové vody
  • Minimální náklady spojené s údržbou zařízení
  • Nepotřebuje nákladné zemní kolektory, vrty a studny
  • Instalace tohoto typu TČ je velmi rychlá a nezasahuje zásadním způobem do kontrukce domu
  • V letním období je možné TČ využít pro ohřev zahradních bazénů