Princip tepelného čerpadla

Co je to tepelné čerpadlo ?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které odebírá teplo z chladnějšího prostředí (venkovního) a předává jej do teplejšího prostředí (vnitřního). Říká se, že tepelné čerpadlo pracuje na principu obrácené ledničky, není to však úplně pravda, tepelné čerpadlo pracuje na principu Carnotova cyklu zcela shodně jako lednička. Lednička však odebírá teplo z potravin a předává jej do místnosti (účelem je ochladit potraviny a získané teplo v tomto případě není důležité), zatímco tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního prostředí a předává ho do místnosti (účelem je ohřát místnost; ochlazené prostředí není důležité).

Činnost TČ charakterizuje jeho topný faktor COP

Ten nám určuje, kolik energie vyrobíme při spotřebě 1 kWh elektrické energie. Čím je topný faktor vyšší, tím je účinnost a ekonomika provozu lepší. Velikost topného faktoru je tím vyšší, čím teplejší je zdroj energie, a zároveň je tím vyšší, čím nižší teplota stačí topnému systému.

 

 

 

 

 

 

Mohu mít i já tepelné čerpadlo?

Pokud stavíte nový objekt či zcela rekonstruujete vytápění, pak je odpověď jednoduchá: ano. A pokud není v dispozici zemní plyn, je odpověď ještě jednodušší – samozřejmě ano a návratnost bude zpravidla ještě kratší.Avšak i při stávajícím vytápění se instalace tepelného čerpadla zpravidla vyplatí, obzvlášť když není k dispozici zemní plyn. Jestliže je však už stávající vytápění instalováno, návratnost bývá o trochu delší, jelikož jako investici neporovnáváte jen rozdíl různých vytápěcích zařízení, ale celou pořizovací cenu. A dá se napojit nové tepelné čerpadlo na stávající otopný systém? Pokud máte nízkoteplotní otopný systém (podlahové vytápění a někdy i konvektory), pak ano, pokud ale máte radiátorový systém, může se stát, že systém bude nutno upravit. Velmi často vyhovuje radiátorový systém, který byl navržen a ještě lépe předimenzován před zateplením objektu. Pokud máte zkušenost, že i při nejnižších venkovních teplotách postačí, aby měla voda, vstupující do radiátorů, teplotu 60 °C nebo méně, je pravděpodobné, že otopný systém vyhoví. Ale i pokud máte radiátorový systém, který nevyhovuje, nic není ztraceno, systém se dá upravit zvětšením radiátorové plochy – je však samozřejmě potřeba se obrátit na odborníky.