Limak a TČ

V dnešní době není těžké najít na internetových stránkách prakticky cokoliv. Problém pro koncového zákazníka, je posouzení informací, které se k němu od prodejců dostávají.
U tepelných čerpadel je velmi moderní mluvit o topném faktoru, o příkonu, výkonu a účinnosti obecně. Samozřejmě, že je to důležité, ale je třeba si uvědomit, že člověk porovnává pouze katalogové údajé testované v laboratorních podmínkách. Myslíme si, že je však ještě několik velmi důležitých aspektů, týkajících se samotné realizace,  které je potřeba brát v úvahu:
  1. Nejprve je potřeba správně určit výkon dodávaného TČ, nejlépe projektem vytápění, případně výpočtem odborníka z oboru.
  2. Je třeba dbát na samotné provedení montáže, na správné provedení měděných spojů, aby nedocházelo k únikům chladícího média.
  3. Je v systému doplněno chladivo přesně dle pokynů výrobce ? tato “maličkost” má fatální vliv nejen na funkčnost TČ, ale i na životnost kompresu !
  4. Realizační firma by měla zákazníka detailně seznámit nejen s provozem samotného zařízení, ale i se zásahy, která firma provedla to stávajícího otopného systému.
  5. Zákazník by měl mít pouze kladné pocity z celého průběhu realizace.
  6. Samozřejmostí by dnes měl být úklid realizační firmy, pokud opouští místo stavby.
Na místě je samozřejmě otázka, jak může zákazník ohlídat např. správné naplnění chladivem ? Prakticky nemůže.
Pokud tedy vybíráte značku čerpadla, které si chcete domů pořídit, dbejte stejně dobře na výběr montážní firmy. Dodržení montážních pokynů předepsaných výrobcem zajistí bezproblémový chod vašeho otopného systému. Kvalitně provedená práce dnes bohužel není samozřejmostí !