Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je sofistikovaný systém větrání, jehož hlavní funkce spočívá v zajišťování příznivých podmínek pro pobyt a práci člověka ve vnitřních prostorách stavby/obydlí. Bezpodmínečně se s takovým zařízením setkáváme u objektů, kde některé místnosti nemají vůbec možnost kontaktu s vnějším prostředím. V takových podmínkách je třeba zajistit tepelnou pohodu, odvádění škodlivin a přivádění čerstvého vzduchu. Tyto faktory jsou pro člověka nezbytné a klíčovým způsobem ovlivňují nejen pohodu, ale i pracovní nasazení a produktivitu práce.
V dnešní době proniká vzduchotechnika také do domácností, kde tvoří již nezbytnou součást koupelen, kuchyní, toalet a vnitřních bazénů. V těchto aplikacích zajišťuje nejen odtah znečištěného vzduchu, ale může sloužit také jako ochrana před plísní, mikroby atd. Další možnosti uplatnění v domácnosti je třeba kombinace s krbovými kamny, resp. odtahy a odkouření od krbů.

Co nabízíme:

  • Kompletní projekční činnost

  • Kompletní dodávku vzduchotechnických zařízení včetně měření a regulace

  • Výrobu vzduchotechnického potrubí

  • Celkovou diagnostiku vzduchotechnických zařízení

  • Servisní činnost